wtorek, 13 października 2015

Skuteczne przeprosiny w kampanii wyborczej

Premier przeprasza za błędy i wzywa swoją partię do ciężkiej pracy. Przeprasza w imieniu marszałka Sejmu. Przeprasza za słowa ministra zdrowia.

Przeprosiny przeprosinom nierówne. Prawdziwie przeprasza się tylko raz i dlatego przeprosiny muszą być skuteczne.

Skuteczne przeprosiny składają się z ośmiu elementów:

1. dokładny opis sytuacji – "Pierwszy błąd popełniłem kiedy…"

2. przyznanie się do wyrządzenia szkody – "Myliłem się."

3. wzięcie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło – "To moja wina."

4. opisanie swojej roli w wydarzeniu – "To był mój pomysł, żeby…"

5. wyrażenie żalu – "Jest mi przykro."

6. prośba o wybaczenie – "Wybacz mi proszę."

7. obietnica, że to się nigdy nie powtórzy – "Daję słowo, że to się już nie powtórzy."

8. rekompensata/wyrównanie szkody, jeżeli jest to możliwe – "Jak mogę naprawić szkodę?"

W znakomitym artykule "When Should a Leader Apologize – and When Not?" opublikowanym przez Harvard Business Review Barbara Kellerman przedstawia wstępną listę pytań, które ułatwią decyzję czy firma powinna przepraszać:

1. Jaką funkcję będą pełnić firmowe przeprosiny; jaki problem mają rozwiązać?

2. Czy mamy rację? Jeżeli tak, czy przeprosiny służą naszym interesom?

3. Czy nie mamy racji? Jeśli tak, czy przeprosiny mogą zakończyć nasze kłopoty?

4. Kto najwięcej skorzysta na przeprosinach – my, poszkodowani, rywale polityczni?

5. Dlaczego przeprosiny są ważne w tej sytuacji? Jakie racje za nimi stoją: polityczne, ekonomiczne, strategiczne, taktyczne, moralne?

6. Co się stanie kiedy przeprosimy publicznie?

7. Czy przeprosiny zadowolą pokrzywdzonych i przyśpieszą zawarcie ugody?

8. Czy przeprosiny rozsierdzą krytyków i przeciwników politycznych?

9. Czy przeprosiny wywołają skutki prawne?

10. Co się stanie jeżeli nie przeprosimy? Czy czas sprzyja nam czy poszkodowanym? Czy problem może sam się rozwiązać bez przeprosin? Czy odmowa przeprosin (lub ociąganie się z nimi) pogorszy naszą sytuację?

Czy politycy potrafią szczerze przepraszać? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz