poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Jak często aktualizować plan komunikacji kryzysowej online?

Plan komunikacji kryzysowej w mediach społecznościowych – jeśli ma mieć prawdziwą wartość – nie może być dokumentem przygotowanym raz na zawsze. To plan, o którym trzeba stale pamiętać i dbać o jego aktualność.

O aktualność planu powinni w pierwszej kolejności troszczyć się członkowie zespołu kryzysowego, bo to oni wiedzą o nim najwięcej i pierwsi sięgną do niego w sytuacji kryzysowej.

Absolutne minimum to dzisiaj testowanie skuteczności planu raz w roku. Organizacje, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych powinny robić to częściej – najlepiej co kwartał.

Dodatkowo plan komunikacji kryzysowej powinien być aktualizowany zawsze kiedy następuje:

1. Zmiana wśród wewnętrznych interesariuszy

Po zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika, zmianie składu kierownictwa lub awansie na ważnym stanowisku trzeba sprawdzić jak to wpływa na treść planu. Plus rozważenie potrzeby szkolenia nowych pracowników i tych, którzy objęli w firmie nowe funkcje.

2. Zmiana wśród zewnętrznych interesariuszy

W przypadku każdej zmiany partnerów biznesowych, dostawców, inwestorów, liderów lokalnej społeczności oraz po pozyskaniu nowego ważnego klienta.

3. Analiza zarządzania sytuacją kryzysową

Jednym z etapów procesu analizy zarządzania konkretną sytuacją kryzysową jest ocena i dokumentacja wszystkich istotnych decyzji i działań oraz rekomendacja ewentualnych korekt w planie kryzysowym. Można to zrobić na zebraniu lub warsztacie poświęconym analizie zakończonego kryzysu.

Jak często Twoja organizacja aktualizuje treść planu komunikacji kryzysowej w mediach społecznościowych? Co dodasz do tej listy? Napisz o tym w komentarzu.