Quiz kryzysowy

1. Która definicja najlepiej oddaje istotę kryzysu medialnego?

A. Negatywne wydarzenie lub seria wydarzeń, które mogą zainteresować media i zepsuć humor szefowi firmy.

B. Negatywne wydarzenie lub seria wydarzeń, które mogą zainteresować media i utrudnić codzienną działalność firmy.

C. Negatywne wydarzenie lub seria wydarzeń, które mogą zainteresować media i na długo zepsuć reputację firmy.

D. Negatywne wydarzenie lub seria wydarzeń, które mogą zainteresować media, na długo zepsuć reputację firmy i zmniejszyć jej zyski.

2. W sytuacji kryzysowej mamy do czynienia ze wszystkim z wyjątkiem:

A. zaskoczenia.

B. eskalacji oskarżeń.

C. poczucia bezpieczeństwa.

D. "życzliwych" porad zewnętrznych ekspertów.

3. Strategiczne planowanie kryzysowe zaczyna się od:

A. rozmów z pracownikami i ustaleniu co mówić mediom.

B. analizy SWOT.

C. zdefiniowania misji i wizji firmy.

D. przygotowania planu działania.

4. W sytuacji kryzysowej media:

A. zachowują się jak rekiny, które poczuły świeżą krew.

B. cierpliwie czekają na pierwszy komunikat o tym, co się wydarzyło.

C. nie powtarzają plotek i pogłosek.

D. unikają spekulacji.

5. Które działanie NIE jest elementem zarządzania kryzysowego?

A. Ustalenie co się stało.

B. Niezwłoczne przekazywanie mediom najnowszych informacji.

C. Usuwanie krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych.

D. Przeprowadzenie analizy efektów pracy zespołu kryzysowego.

6. W komunikacji kryzysowej z opinią publiczną należy pamiętać, że:

A. percepcja faktów jest ważniejsza od faktów.

B. fakty są ważniejsze od emocji.

C. fakty są tak samo ważne jak emocje.

D. czasem fakty są ważniejsze a czasem emocje.

7. W sytuacji kryzysowej z mediami powinien komunikować się tylko szef firmy.

A. Tak. To jedyna osoba, do której media mają zaufanie.

B. Nie. Powinien to robić rzecznik prasowy.

C. Tak, ale tylko w najbardziej dramatycznych sytuacjach (ofiary śmiertelne i/lub poważnie ranni, ogromne straty materialne i/lub finansowe).

D. To zależy od tego czy ma na to czas i ochotę.

8. Strategia usprawiedliwiania się w sytuacji kryzysowej polega na:

A. pomniejszaniu swojego udziału w wywołaniu kryzysu.

B. wyjaśnieniu dlaczego nie można było uniknąć kryzysu.

C. pomniejszaniu strat wywołanych przez kryzys.

D. wskazaniu kozła ofiarnego.

9. W sytuacji kryzysowej prawnik najczęściej doradza swojemu klientowi:

A. przyznanie się do winy.

B. przekazanie mediom i opinii publicznej wszystkich istotnych informacji o tym, co się wydarzyło.

C. zwolnienie lekarskie.

D. całkowite milczenie.

10. Które zdanie o zarządzaniu kryzysowym NIE jest prawdziwe?

A. Wszystkie media masowe (prasa, radio i telewizja) zachowują się coraz częściej jak tabloidy, na przykład pogoń za sensacją, dramatyczne tytuły, pochopne ferowanie opinii.

B. Ludzi nie interesują kryzysy, które ich bezpośrednio nie dotyczą.

C. Media informacyjne pracują bez przerwy.

D. Media społecznościowe zwiększają ryzyko publikacji fałszywych informacji.

Prawidłowe odpowiedzi: 1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. A 7. C 8. A 9. D 10. B.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu się do zarządzania kryzysem, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.