piątek, 7 kwietnia 2017

Co najgorszego może się zdarzyć, czyli najważniejsze pytanie na warsztacie kryzysowym

Przygotowanie planu kryzysowego wymaga dużej wyobraźni, ale nie ma nic wspólnego z bujaniem w obłokach.

Podstawą dobrego przygotowania jest dokładna analiza wszystkich możliwych kryzysowych scenariuszy i opisanie ich według dwóch kryteriów: 1. prawdopodobieństwo wystąpienia i 2. wpływ zagrożenia na firmę.

Celem analizy jest także opisanie tego, czym zajmują się poszczególne działy firmy i ocena ich wagi w utrzymaniu ciągłości działania. Co najgorszego może się zdarzyć i które działy są niezbędne do utrzymania ciągłości działania?

Następnym etapem jest opracowanie planu. Nie ma planu kryzysowego, który przygotuje na wszystkie możliwe zdarzenia, ale opracowanie planów dotyczących najbardziej prawdopodobnych wypadków znacząco wzmocni odporność firmy na kryzys.

Plan kryzysowy powinien opisywać działania w sytuacji dużej katastrofy. W przypadku mniej dotkliwych zdarzeń aktywuje się tylko te elementy planu, które wystarczą do rozwiązania problemu i komunikacji efektów. Przy takim podejściu jeden plan można wykorzystać do zarządzania 90% kryzysowych zdarzeń. Co najgorszego może się zdarzyć w przypadku przeoczenia ważnego elementu w planie kryzysowym i jakie to może wywołać skutki?

Po zestawieniu listy możliwych kryzysowych zdarzeń, analizie tego, co robią poszczególne działy i opisie scenariuszy działań w kryzysowych sytuacjach czas na testowanie planu. Warsztat kryzysowy jest najlepszą metodą sprawdzenia praktycznej wartości planu i umiejętności ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysem. Co najgorszego może się zdarzyć po wykryciu w planie kryzysowym niejasnych instrukcji lub braku informacji jak postąpić w konkretnych sytuacjach?

Testowanie i ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności i usunięciu wad w planie kryzysowym. Pomyśl co może ograniczyć skutki katastrofy i dodaj te elementy do swojego planu. Co najgorszego może się zdarzyć jeśli nie będziesz miał aktualnego planu kryzysowego?

Jeśli jesteś zainteresowany warsztatem kryzysowym lub masz pytanie o komunikacji kryzysowej, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz