niedziela, 18 stycznia 2015

W sytuacji kryzysowej nie ma jednego rozwiązania

Na szkoleniach medialnych klienci opisując swoje zachowanie w kryzysowej sytuacji czasem mówią tak: "Może nie zrobiłem tego, co trzeba, ale...".

Na koniec chcą wiedzieć czy można było lepiej rozwiązać ten problem. Pytam wtedy czy są zadowoleni z rezultatu swoich działań.

Przed udzieleniem porady chcę wiedzieć czy ich rozwiązanie – w tym kontekście i z tymi ludźmi – spełniło oczekiwania. Jeśli tak, dobrze. Jeżeli nie, możemy porozmawiać jak poprawić skuteczność działania w podobnej sytuacji w przyszłości.

Proste problemy – na przykład wymiana starego akumulatora w telefonie komórkowym lub naprawa uszkodzonego migacza w aucie – zwykle mają proste rozwiązania. Złożone problemy – na przykład stworzenie scenariusza symulacji kryzysowej lub poprawa relacji z mediami – najczęściej mogą być rozwiązane na różne sposoby.

W kontaktach z mediami i komunikacji kryzysowej bardzo rzadko mamy do czynienia z prostymi problemami. Szukanie "jedynej" właściwej odpowiedzi może zaszkodzić na trzy sposoby:

1. Zawężone myślenie

Szukanie jednego perfekcyjnego rozwiązania ogranicza kreatywność i skłania do odrzucania alternatywnych propozycji.

2. Niezdecydowanie

Szukając "właściwej" odpowiedzi można wpaść w pułapkę zbyt szczegółowej analizy. Zbieranie informacji, badanie sytuacji i analiza problemu nie mogą trwać bez końca – analiza musi prowadzić do rzeczowej konkluzji.

3. Bierność

Nie ma dobrych decyzji podjętych za późno. Bez decyzji nie ma działania. Bez działania nie ma efektu. Bez efektu nie ma zmiany.

Konkluzja

Kiedy będziesz rozwiązywać następny kryzysowy problem, oceń czy jest prosty czy złożony. Jeśli złożony, przygotuj co najmniej trzy rozwiązania i spośród nich wybierz najlepsze.

Jeśli potrzebujesz pomocy w komunikacji kryzysowej, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz